O nama

Žitomlinsko preduzeće “ŽITO MEDIA” d.o.o. Kula je osnovano 1997. godine, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sa ciljem i vizijom da jednoga dana postane uticajan činilac na domaćem tržištu ali i u regionu.

Sedište Žito Medie u Kuli

Sedište Žito Medie u Kuli

Sedište preduzeća se nalazi u Kuli u samom središtu Bačke na plodnim vojvođanskim oranicama. Ovaj položaj je jedna od osnovnih komparativnih prednosti jer se nalazimo na raskrnici magistralnih puteva Sombor–Novi Sad i Subotica–Odžaci. Na podjednakoj smo udaljenosti od tri velike dunavske luke, Novi Sad, Apatin i Bačka Palanka. Od svake od ovih luka smo udaljeni oko 50 km, a sa njima nas povezuju veoma dobri putevi. Uz samu ogradu fabrike prolazi železnički kolosek.

Osnovna delatnost “Žito Medie” je trgovina žitaricama, pružanje usluga skladištenja i sušenja žitarica i uljarica, trgovina mineralnim đubrivima kao i različitim robama (ulje, šećer) i komponentama za stočnu hranu (repin rezanac, suncokretova sojina sačma i stočno brašno).

Skladište u Novom Sadu

Skladište u Novom Sadu

Osnovna naša prednost koja nas svrstava među vodeće i jedne od najstabilnijih firmi na tržištu je što poseduje sopstvene skladištne kapacitete od 100.000 tona (silose i podne magacine sa 4 vage i 3 najmodernije sušare kapaciteta sušenja 3.000 tona na dan.
Posedujemo svoju flotu kamiona za vršenje uslužnog i sopstvenog prevoza.

Žito Media je svoju tržišnu poziciju gradila godinama a zasniva se na poverenju i partnerskom odnosu sa svojim kupcima i dobavljačima.

Naš razvoj je baziran na kvalitetu svih poslovnih procesa koji za nas predstavlja imperativ. Ovakav način poslovanja nam je omogućio proširenje poslovnih delatnosti i uspešnu poslovnu saradnju sa zadovoljnim kupcima. Zadovoljni kupci za nas predstavljaju najveću vrednost i konkurentsku prednost. Zadovoljiti sve potrebe, zahteve, preferencije i želje kupaca je moguće samo kontinuiranim sticanjem novih znanja i unapređenjem svih procesa poslovanja.

Rast i razvoj preduzeća:
• 1997 – izgradnja silosa za žitarice 4 silosa, 4 silosa za brašno, postrojenje za namenska brašna i pakerica
• 1999 – izgradnja mlina i nabavka postrojenja za uvrećavanje i pakovanje poljoprivrednih proizvoda
• 2000 – izgradnja silosa za žitarice – kapaciteta 8.000t
• 2001 – izgradnja proizvodnih hala i pogona za proizvodnju mešanih mineralnih đubriva
• 2002 – izgradnja i opremanje poslovnog prostora
• 2007 – izgradnja 4 silosa za žitarice kapaciteta 2000t
• 2010 – izgradnja silosa za skladištenje žitarica kapaciteta 2 x 10.000t
• 2013 – izgradnja skladišne hale kapaciteta 20.000t
• 2015 – rekonstrukcija mlina
• 2020 – izgradnja Zito tresora specijalizovani objekat za otkup susenje i skladistenje kapaciteta 100.000 tona i 3 Susare

Translate:

Translate »