Poslovni podaci

Osnovni podaci:

 • Poreski identifikacioni broj (PIB): 100261468
 • Matični broj: 08653330
 • Šifra delatnosti: 24150
 • Firma (pun naziv): Žitomlinsko preduzeće „Žito Media“ d.o.o.
 • Firma (skraćeni naziv): Žito Media
 • Ime i prezime ovlašćenog lica: Željko Bjelica, direktor
 • Podaci o sedištu firme: Kula, J. Kramera bb
 • Opština: Kula
 • Mesto: Kula 25230
 • Naziv ulice: Josipa Kramera bb
 • E-mail: info@zitomedia.rs

Podaci o računu u banci:

 • OTP Banka (Novi Sad) – 325-9500700000164-91
 • Raiffeisen bank (Novi sad) – 265-2010310002772-84
 • Banca Intesa (Beograd) – 160-204620-32

Translate:

Translate »